ముగించు

జిల్లా నూతన వెబ్ సైట్ ప్రారంభోత్సవం

ప్రచురణ తేది : 10/12/2019

శ్రీ కె.శశాంక,ఐఏయస్, జిల్లా కలెక్టర్ గారు జిల్లా నూతన వెబ్ సైట్ ను  కలెక్టర్ కార్యాలయములో ప్రారంబించారు.