ముగించు

భాషలు

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా లో ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఈ క్రింది భాషలను ఎక్కువగా వాడుచున్నారు.

  1. తెలుగు
  2. ఇంగ్లీష్
  3. హిందీ
  4. కన్నడ