ముగించు

శ్రీ కోయ శ్రీ హర్ష

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2022
  • నియామక మూలం: ప్రత్యక్ష
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • పరిచయం: 9100901600
  • ఇమెయిల్: collector-gdwl[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: Collectorate Complex,Jogulama Gadwal