ముగించు

భూగర్భ జలశాఖ

భూగర్భ జలశాఖ – జోగులాంబాగద్వాలజిల్లాకుసంబధించినకార్యకలాపాలు:

క్రమసంఖ్య

చర్యలు

1.భూగర్భ జల నీటి మట్టముల పరిశీలన

జిల్లలో భూగర్భ జల నీటి మట్టముల వ్యత్యాస పరిశీలన కొరకు 17 ఫిజియోమీటర్ బావులను నేషనల్ హైడ్రాలజి ప్రాజెక్ట్ నందు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసి ప్రతి నెల భూగర్భ జల నీటి మట్టములు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది.

2. భూగర్భ జలాల అంచనా

గ్రామాల వారిగా 2 సంవత్సరములకు గాను భూగర్భ జలాలను అంచనా వేయడం జరుగుతుంది.

3.పరిశోధనలు

బావులస్థ లాలు ఎంపిక:

షెడ్యూల్డ్ కులాల కార్పోరేషన్, షెడ్యూల్డ్ తెగలు సొసైటీ మరియు వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలకు బోరు బావులకు అనువైన ప్రదేశములను గుర్తించడం జరుగుతుంది. వాల్టా చట్టం ప్రకారం మండల పరిపాలన విభాగం సూచించినప్పుడు పరిశోధనలను కూడా ఈ విభాగం సర్వే చేయడం జరుగుతుంది.

2. కృత్రిమ రీఛార్జ్ నిర్మాణాలు: తగ్గుతున్న భూగర్భ జల వనరులను పెంచడానికి రీచార్జ్ షాఫ్ట్ కు అనువైన ప్రదేశాలను గుర్తించడం జరుగుతుంది. నీటిపారుదల విభాగం, పంచాయతీ రాజ్ విభాగం వంటి సంబంధిత కార్యనిర్వాహక శాఖలచే నిర్దేషించబడిన పెర్కోలేషన్ ట్యాంకులు, చెక్ డ్యాంలు వంటి వివిధ కృత్రిమ రీఛార్జ్ నిర్మాణాలకు అనువైన ప్రదేశాలను గుర్తించడం జరుగుతుంది.

4.బోరుబావులడ్రిల్లింగ్

స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ఉప ప్రణాళిక కార్యక్రమము (SCP) మరియు గిరిజన ఉప ప్రణాళిక కార్యక్రమము (TSP) కింద నీటిపారుదల సామర్థ్యాన్ని సృష్టించడానికి షెడ్యూల్డ్ కుల మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగల భూములలో బోరు బావులు త్రవ్వడం జరుగుతుంది.

5.పర్యావరణఅనుమతులు

పరిశ్రమలకు మరియు ఇసుక మైనింగ్ కు భూగర్భజల అనుమతులు ఇవ్వడము జరుగుతుంది.

6. మిషన్ కాకతీయ

మిషన్ కాకతీయ పథకము క్రింద పుడిక తిసీన చెరువుల క్రింద ఉన్న బోరు బావులలలో భూగర్భ జలాల హెచ్చు తగ్గులను పర్యవేక్షణము చేయడము జరుగుతుంది.

7.

విభాగ పథకాలు:ఒక. SCP – (డిపార్ట్ మెంటల్ బడ్జెట్)

బి. TSP – (డిపార్ట్ మెంటల్ బడ్జెట్)

8.

ప్రపంచ బ్యాంక్ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్హైడ్రోలాజీప్రాజెక్ట్ (NHP)

భూగర్భ జలశాఖ – జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాకు సంబధించిన కార్యకలాపాలు:

క్రమసంఖ్య వివరణలు ఇతరవివరణలు
1. భూగర్భ జల నీటిమట్టముల పరిశీలన భూగర్భ జల పరిశీలనకు పిజియోమేటర్స్ జిల్లాలో 12 మండలాలకు గాను 17 పిజియోమేటర్స్ ద్వారా భూగర్భ జలాల పర్యవేక్షణ జరుగుతుంది.
2. భూగర్భ జలాల అంచనా గ్రామాల వారిగా 2 సంవత్సరములకు గాను భూగర్భ జలాలను అంచనా వేయడం జరుగుతుంది. GEC 2016 -1 7 సంవత్సరముకు గాను భూగర్భ జలాల అంచనా వేసి సంచాలకులు, భూగర్భజలశాఖ, హైదరాబాద్ వారికి సమర్పించడం జరిగింది.
3. పరిశోధనలు బావుల స్థలాలు ఎంపిక:

షెడ్యూల్డ్ కులాల కార్పోరేషన్, షెడ్యూల్డ్ తెగలు సొసైటీ మరియు వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలకు బోరు బావులకు అనువైన ప్రదేశములను గుర్తించడం జరుగుతుంది. వాల్టా చట్టం ప్రకారం మండల పరిపాలన విభాగం సూచించినప్పుడు పరిశోధనలను కూడా ఈ విభాగం చేయడం జరుగుతుంది.

ఎస్.సి కార్పోరేషన్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ శాఖల ద్వారా నిర్దేషించబడిన రైతు భూములలో భూగర్భ జలాలకు అనువైన ప్రదేశాలను ఎంపిక చేయడమ జరుగుతుంది.
4.బోరుబావుల డ్రిల్లింగ్ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ఉప ప్రణాళిక కార్యక్రమము (SCP) మరియు గిరిజన ఉప ప్రణాళిక కార్యక్రమము (TSP) కింద నీటిపారుదల సామర్థ్యాన్ని సృష్టించడానికి షెడ్యూల్డ్ కుల మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగల భూములలో బోరు బావులు త్రవ్వడం జరుగుతుంది. అనువైన ప్రదేశాలలో బోరు బావుల డ్రిల్లింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. 
5.పర్యావరణ అనుమతులు పరిశ్రమలకు మరియు ఇసుక మైనింగ్ కు భూగర్భజల అనుమతులు ఇవ్వడము జరుగుతుంది
6.నేషనల్ హైడ్రోలాజీ ప్రాజెక్ట్ (NHP)  ప్రపంచ బ్యాంక్ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ హైడ్రోలాజీ ప్రాజెక్ట్ (NHP)  NHP ప్రాజెక్ట్ నందు అదనపు ఫిజియోమీటర్ లకు భూగర్భజల అనువైన ప్రదేశాలనుఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది.

భూగర్భజలశాఖఅధికారులుమరియుసిబ్బందివివరములు:

క్రమ సంఖ్య

అధికారి/సిబ్బంది పేరు

హోదా

చరవాణి సంఖ్య

ఇ మెయిల్ ఐడి

1

పి. రఘుపతి రెడ్డి

జిల్లా భూగర్భ జల శాఖ అధికారి (I/c)

7032992012

gwdgadwal[at]gmail[dot]com

2

యస్. పరమేష్ గౌడ్

సహాయ భూగర్భ జల విజ్ఞానవేత్త

9948426413

paramesh707[at]gmail[dot]com

3

యం.డి. మజాహర్ అహ్మద్

జూనియర్ అసిస్టెంట్ (దీప్యుటేషన్ టు మహబూబ్ నగర్)

9440657865

mazhar7864[at]gmail[dot]com

4

ఎ. మాధవి

టైపిస్ట్

8985534469

madhaviaddakula[at]gmail[dot]com