ముగించు

జిల్లా యొక్క మ్యాప్

గద్వాల్ జిల్లా మ్యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి  (పి డి ప్ 4.3 ఎంబి)

మండలముల యొక్క మ్యాప్స్ కొరకు మండలము పేరు పై ఎంటర్ చేయండి.

క్రమ సంఖ్య మండలము
1 అలంపూర్ (పి డి ప్ 9.2 ఎంబి)
2 ధరూర్ (పి డి ప్ 9.7 ఎంబి)
3 గద్వాల్ (పి డి ప్ 7.0 ఎంబి)
4 గట్టు  (పి డి ప్ 8.7 ఎంబి)
5 అయిజ (పి డి ప్ 9.0 ఎంబి)
6 ఇటిక్యాల  (పి డి ప్ 8.0 ఎంబి)
7 కాలుర్ తిమ్మన దొడ్డి (పి డి ప్ 8.6 ఎంబి)
8 మల్డకల్ (పి డి ప్ 8.7 ఎంబి)
9 మానోపాడ్  (పి డి ప్ 8.4 ఎంబి)
10 రాజోలి  (పి డి ప్ 6.8 ఎంబి)
11 వడ్డేపల్లి  (పి డి ప్ 6.5 ఎంబి)
12 ఉండవెల్లి  (పి డి ప్ 8.8 ఎంబి)