ముగించు

డైరెక్టరీ

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఎం.పి.డి.ఓ

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం ల్యాండ్‌లైన్ నం ఫ్యాక్స్ నం చిరునామా
రమణ రావుఎం.పి.డి.ఓ. అయిజaizampdo[at]gmial[dot]com9398546539--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్, అయిజ
కె.శ్రీ హర్ష, ఐఏయస్ఎం.పి.డి.ఓ. అలంపూర్alampurmpdo[at]gmail[dot]com8008901083--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్, అలంపూర్
జబ్బార్ఎం.పి.డి.ఓ. ధరూర్dharoormpdo[at]gmial[dot]com8008901084--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్ , ధరూర్
మోసేస్ఎం.పి.డి.ఓ. గద్వాల్gadwalmpdo[at]gmail[dot]com8008901085--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్, గద్వాల్
పాండుఎం.పి.డి.ఓ. గట్టుghattumpdo[at]gmail[dot]com9440843334--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్ , గట్టు
సి ఎం.రామేశ్వర రెడ్డిఎం.పి.డి.ఓ. ఇటిక్యాలitikyalmpdo[at]gmail[dot]com8008901088--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్, ఇటిక్యాల.
జయరాం నాయక్ఎం.పి.డి.ఓ. కె.టి.దొడ్డిktdoddimpdo[at]gmail[dot]com9000916419--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్ కె.టి.దొడ్డి
రాజా రమేష్ఎం.పి.డి.ఓ. మల్దకల్maldakalmpdo[at]gmail[dot]com8008377988--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్, మల్దకల్.
నాగేంద్రంఎం.పి.డి.ఓ. మానోపాడ్manopadumpdo[at]gmail[dot]com8008901100--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్, మానోపాడ్
గోవింద రావుఎం.పి.డి.ఓ. రాజోలిrajolimpdo[at]gmail[dot]com9441828478--ఎం.పి.డి.ఓ. ఆఫీస్, రాజోలి.

జిల్లా అధికారులు

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం ల్యాండ్‌లైన్ నం ఫ్యాక్స్ నం చిరునామా
ఎ.శ్రీనివాస్ రావుజిల్లా విద్యా కార్యాలయంdeogadwal[at]gmail[dot]com9493464972జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
యన్. జంగయ్యజిల్లా విద్యా కార్యాలయంdeogadwal[at]gmail[dot]com9441279749జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
ఏ.జగదీశ్వరయ్యజిల్లా విద్యా శాఖdeogadwal[at]gmail[dot]com9848243262జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
రామకృష్ణజిల్లా విద్యా శాఖdeogadwal[at]gmail[dot]com7013354702జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
యస్.నసీమా బేగంమైనారిటీల సంక్షేమ శాఖdmwojogulamba[at]gmail[dot]com7993357083జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
కే.గోవింద్ నాయక్వ్యవసాయంdaojogulamba2[at]gmail[dot]com7288894377జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
కే.విజయ్ భాస్కర్నిషేధం మరియు ఎక్సైజ్esgadwal[at]gmail[dot]com9440902621జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
CH.చక్రపాణిటి యస్ యస్ పి డి సి యల్se_op_gadwal[at]tssouthernpower[dot]com7901094507జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
S.చరణ్చేనేత వస్త్రాలు మరియు వస్త్రాలుjogulambahandtex[at]gmail[dot]com8008011452జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.
పి.సుశీంద్ర రావుజిల్లా విద్యా కార్యాలయంdeogadwal[at]gmail[dot]com7995087603జిల్లా కలెక్టరేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.

మున్సిపల్ కమిషనర్లు

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నం ల్యాండ్‌లైన్ నం ఫ్యాక్స్ నం చిరునామా
శ్రీ.బాలాజీAlampurmcalampur[at]gmail[dot]com7702671639
శ్రీ.వరుణ్Waddepallewaddepallemuncip[at]gmail[dot]com8121043515
శ్రీ.వేను గోపాల్Ieejamc[dot]ieejanp[at]gmail[dot]com9848992933
శ్రీ.శ్రీనివాస్ రెడ్డిGadwalmc[dot]gadwal[at]cdma[dot]gov[dot]in9849907791