ముగించు

నియోజకవర్గాలు

క్రమ సంఖ్య అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం యొక్క సంఖ్య & పేరు ఎన్నికైన సభ్యుడి పేరు పార్టీ అనుబంధం, ఏదైనా ఉంటే అభ్యర్థి చిరునామా
1

79- గద్వాల

బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రా సమితి-తెరాస ఇంటి సంఖ్య 12-18/A, భూ రెడ్డి (వి), ధారూర్ (ఎం),
జోగులాంబా గద్వాల్ (జిల్లా)
2

80-ఆలంపూర్ (SC)

విజయుడు తెలంగాణ రాష్ట్రా సమితి-తెరాస