ముగించు

నియోజకవర్గాలు

  • 79- గద్వాల
  • 80-ఆలంపూర్ (SC)