ముగించు

మండలాలు

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా లోని తహశీల్దార్ మరియు వారి మొబైల్ నెంబర్లు

క్రమ సంఖ్య తహశీల్దార్ పేరు మండలము మొబైల్ నెంబర్
1 కె.జ్యోతి మల్దకల్ 9000101493
2 నరేందర్ గట్టు 9000101494
3 ఎన్.జ్యోతి గద్వాల్ 9000101495
4 డి.లక్ష్మి అలంపూర్ 9000101496
5 వెంకట రమణ వడ్డేపల్లి 9000101519
6 తిరుపతయ్య మానోపాడ్ 9000101498
7 రమేష్ రెడ్డి ఇటిక్యాల 9000101499
8 కృష్ణయ్య ధరూర్ 9000101523
9 కోయ శ్రీ హర్ష కేటి దొడ్డి 9100901514
10 కిషన్ సింగ్ అయిజ 9000101495
11 నరేందర్ ఉండవెల్లి 9100901443
12 పాండు రాజోలి 9100901441