ముగించు

విభాగాలు

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా లోని వివిధ విభాగాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

 1. పౌర సరఫరాల శాఖ
 2. విద్యా శాఖ
 3. మత్స్యశాఖ
 4. భూగర్భ జలశాఖ
 5. చేనేత మరియు జౌళి శాఖ
 6. ఉద్యాన మరియు పట్టుపరిశ్రమ శాఖ
 7. ఇరిగేషన్
 8. మిషన్ భగీరథ (గ్రడ్)
 9. మిషన్ భగీరథ (ఇంట్రా) 
 10. పంచాయతి రాజ్ ఇంజనీర్
 11. పోలీస్ శాఖ
 12. మద్య నిషేధ మరియు అబ్కారి
 13. షెడ్యుల్డ్ కులాల అభివృద్ది శాఖ
 14. విద్యుత్ శాఖ
 15. మహిళా , శిశు, వికలాంగుల మరియు వయోవృద్ధుల శాఖా
 16. జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ (DRDA)