ముగించు

చికిత్సాలయాలు

ప్రభుత్వ జనరల్ చికిత్సాలయము

గద్వాల్ రోడ్డు, అయిజ మండలము, జోగుళాంబ గద్వాల్ జిల్లా.

వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 509127

ఆదేశాలు

ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ ,గద్వాల్

ఆర్.డి.ఓ ఆఫీస్ ఎదురుగా, అయిజ రోడ్ , జోగులాంబ గద్వాల్

వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 509125