ముగించు

పోలీస్

అయిజ పోలీస్ స్టేషన్

అయిజ

ఇమెయిల్ : sho-aiz-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440904778
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509135

అలంపూర్ పోలీస్ స్టేషన్

అలంపూర్

ఇమెయిల్ : sho-apr-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440904766
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509152

అసిస్టెంట్ కమీషనర్ అఫ్ పోలీస్, గద్వాల్

గద్వాల్

ఇమెయిల్ : sdpo-gdl-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440795744
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509125

ఇటిక్యాల పోలీస్ స్టేషన్

ఇటిక్యాల

ఇమెయిల్ : sho-itk-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440795747
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509125

ఉండవెల్లి పోలీస్ స్టేషన్

ఉండవెల్లి

ఇమెయిల్ : sho-udv-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 7901003980
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509153

కలూర్ తిమ్మాన్ దొడ్డి పోలీస్ స్టేషన్

కలూర్ తిమ్మాన్ దొడ్డి

ఇమెయిల్ : sho-ktd-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 7901155459
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509129

కోదండాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్

కోదండాపూర్ ,ఇటిక్యాల

ఇమెయిల్ : sho-kdpr-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440904768
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509125

గట్టు పోలీస్ స్టేషన్

గట్టు

ఇమెయిల్ : sho-gha-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440904764
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509129

గద్వాల టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్

గద్వాల టౌన్

ఇమెయిల్ : sho-gwlt-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440795751
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509125

గద్వాల్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్

గద్వాల్ రూరల్

ఇమెయిల్ : sho-gwlr-jlmb[at]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440795752
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tspolice.gov.in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 509125