ముగించు

విద్యుత్

అలంపూర్

O / o. ADE / ఆపరేషన్ / ఆలంపూర్, ఆలంపూర్ 'X' రోడ్లు, ఆలంపూర్, మనోపద్ మండలం, పిన్ కోడ్: 509153

ఫోన్ : 08501-244282
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 509153

గద్వాల్

O / o. ADE / ఆపరేషన్ / గద్వాల్, 132KV గద్వాల్ సబ్ స్టేషన్ సమీపంలో, కృష్ణ నది రహదారి, గద్వాల్, పిన్ కోడ్: 509 125

ఫోన్ : 08546-272260
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 509127