ముగించు

నివేదన

పౌరులు తమ ఫిర్యాదులను వారి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ద్వారా ఇవ్వడానికి ఈ అప్లికేషన్‌ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

పర్యటన: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nivedhana&hl=en

జిల్లా కలెక్టరేట్, జోగులంబ గద్వాల
ప్రాంతము : ప్రజవాణి విభాగం, కలెక్టరేట్ | నగరం : జోగులంబ గద్వాల | పిన్ కోడ్ : 509125