ముగించు

ఫిర్యాదు ఎలా సమర్పించాలి?

పౌరులు మీ సమస్యలను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా పిర్యాదు చేయవచ్చు.

పర్యటన: http://cpgrams.ts.nic.in/

ప్రజవాణి, కలెక్టరేట్,జోగులాంబ గద్వాల్.
ప్రాంతము : ప్రజవాణి విభాగం, కలెక్టరేట్ | నగరం : జోగులాంబ గద్వాల్ | పిన్ కోడ్ : 509125