ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
కొత్త మీసేవ సెంటర్స్ నోటిఫికేషన్, 2020.

జిల్లాలో అవసరం ఉన్న ప్రదేశాలలో కొత్త మీసేవ ఫ్రాంచైజ్ కేంద్రాలను మంజూరు చేయడము గురించి.

09/10/2020 20/10/2020 చూడు ()