ముగించు

పాఠశాలలు

MPPS(NEW) Kudakanoor.

Kudakanoor, Ieeza mandal, Jogulamba gadwal district.

ఫోన్ : 9618265469
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: SCHOOLS
పిన్ కోడ్: 509129

ఆమ్ పి పి యస్ ఉప్పుల్(యస్ సి )

ఉప్పుల్ ఐజా మండలం , జోగూలoబ గద్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 9966278561
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 509135

ఆర్ ఆనందరాజు

వెంకటాపూర్ , ఐజా మండలం ,జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 8008032015
పిన్ కోడ్: 509135

ఆర్ పరిజహా

ఉప్పలకేంప్ , ఐజా మండలం ,జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా. .

ఫోన్ : 7893752093
పిన్ కోడ్: 509135

ఆర్ బుద్దన్న

కిష్టాపూర్ ,ఐజా మండలం ,జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 9494223130
పిన్ కోడ్: 509135

ఈ రూపారాణి

ఐజా గ్రామం ,ఐజా మండలం ,జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 9440126726
పిన్ కోడ్: 509127

ఎం ఎం పి యస్ చిన్న తంద్రాపాడ్

చిన్న తంద్రాపాడ్ , ఐజా మండలం , జోగూలాoబ గద్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 9985191419
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 509135

ఎం ఎం పి యస్ నౌరోజి క్యాంప్

చిన్న తండ్రపాడు ఐజా మండలం, జోగులంబ గడ్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 9949085602
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 509135

ఎం ఎం పి యస్ యపడీన్

యపడీన్ ఐజా మండలం , జోగూలాoబ గద్వాల్ జిల్లా .

ఫోన్ : 9704421350
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 509127

ఎం పి పి ఎస్ ఉత్తనూర్

ఉత్తనూర్అయిజ.

ఫోన్ : 9985176349
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509127