ముగించు

పాఠశాలలు

ఎం పి పి ఎస్ జక్కి రెడ్డి పల్లి

జక్కి రెడ్డి పల్లి, వడ్డేపల్లి మండలము, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా

ఇమెయిల్ : uligikumarnaidu[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9885932461
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509126

ఎం పి పి ఎస్ జులేకల్ స్టేజ్

జులేకల్ స్టేజ్ వడ్డేపల్లి మండలము, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా

ఫోన్ : 9441741324
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509126

ఎం పి పి ఎస్ తనగల

తనగల వడ్డేపల్లి మండలము, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 9440502400
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509126

ఎం పి పి ఎస్ దేవబండ

దేవబండ, అయిజ జోగులాంబ గద్వాల్.

ఫోన్ : 9618757101
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509127

ఎం పి పి ఎస్ మారుతి నగర్, శాంతి నగర్

మారుతి నగర్, శాంతి నగర్ వడ్డేపల్లి మండలము, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 9441055280
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509144

ఎం పి పి ఎస్ మేడికొండ

మేడికొండ , అయిజ జోగులాంబ గద్వాల్.

ఫోన్ : 6281732623
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509127

ఎం పి పి ఎస్ రామచంద్ర నగర్, శాంతి నగర్

రామచంద్ర నగర్, శాంతి నగర్ వడ్డేపల్లి మండలము, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా.

ఫోన్ : 9441657492
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509126

ఎం పి పి ఎస్ వడ్డేపల్లి

వడ్డేపల్లి వడ్డేపల్లి మండలము, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా

ఫోన్ : 9490147615
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509126

ఎం పి పి ఎస్ శాంతి నగర్

శాంతి నగర్ వడ్డేపల్లి మండలము, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా

ఫోన్ : 9966319754
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: స్కూల్
పిన్ కోడ్: 509126

ఎం పి పి యస్ చిన్న తంద్రాపాడ్ (హెఛ్ సి )

చిన్న తంద్రాపాడ్, ఐజా మండలం , జోగూలాoబ గద్వాల్ జిల్లా .

ఫోన్ : 8309124883
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.telangana.gov.in/departments/school-education-se-wing
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 509135